Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy w rolnictwie

Ciągłe parcie technologi do przodu pozostawia dużo drugich miejsc pracy. Stanowią obecne w pełnej liczbie fabryki. Niestety niesie więc ze sobą jeszcze to kolejne zagrożenia w praktyki. Aktualnie pierwszy lepszy "Nowak" z ulicy nie zostanie uznany w takim sklepie. Często maszyny których bierze się do realizacji są większe, lub mniejsze zagrożenie. By je eksploatować są potrzebne odpowiednie wiedze, oraz ukończenie odpowiednich szkoleń.

Coraz wiele jest miejsc zagrożonych wybuchem, lub drugiego rodzaju pyłami. By kierować się w takich strefach wymagane jest zdolne przeszkolenie. Takim szkoleniem jest atex training, podczas którego kursanci opanowują istotne relacje z zakresu techniki przeciwwybuchowej i informacji ATEX. Kierowane jest ono w szczególności: do kobiet odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w urzędach pracy, w których są strefy zagrożone wybuchem, osób tworzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, także dla projektantów urządzeń typu EX. Na szkoleniu można się dowiedzieć, jakie czynniki atmosferyczne sprzyjają wystąpieniu wybuchu, gdzie można spotkać strefy zagrożone, jak dzielą się odpowiednie powierzchnie także jako szerokie zagrożenie stanowi trwanie w nich, w jaki rodzaj chroni się urządzenia mogące mieć zagrożenie wybuchem, jak różnią się substancje wybuchowe (podział na jakości wybuchowe i sztuki temperaturowe), jakie przepisy dotyczą w okolicach zagrożonych wybuchem, i jak rozpoznać strefy pyłowe. Ćwiczenie istnieje na ogół jednodniowe, tylko niektóre firmy dają możliwość przejścia go w dwóch ratach po kilka godzin. Każde tłumaczenie tego standardu gotowe jest egzaminem pytającym co zapamiętaliśmy. W przypadku uzyskania efektu negatywnego, by podejść jeszcze raz do egzaminu chciane jest ponowne przeszkolenie co przypisuje się niestety z dowolnymi kosztami, natomiast przypadku wyniku pozytywnego otrzymujemy certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Stanowi on publikowany na zajęciu i łączona jest na niego wyjątkowa naklejka, albo w współzależności od firmy prowadzącej kierowanie jest wysyłany pocztą.