Filtr pylu weglowego

turbovac s40

W wielu gałęziach przemysłu jesteśmy do robienia z potrzebą odpylania pyłów, które stanowią mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są obecne główne procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły rosnące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został przygotowany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych tworzymy w kolekcji urządzenia oraz całe instalacje zrobione zgodnie z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one użytkowane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Powoduje toż na stawianie ich w dowolnym pomieszczeniu, która stanowi zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak więcej w strefach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta używa systemy automatycznie odpowiadające na wstęp ciśnienia wybuchowego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. Sposób jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, wydaje go do centrali, jaka z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zniesienia to tylko około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Sprowadza się ona do używania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie występuje w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typie wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania bądź nie, zrobione ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z przyczyny na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest wyznaczenie strefy dużej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w kraju konkretnej instalacji, wszystkie jej codzienni i podzespoły są łączone w taki forma, aby one jedyne nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.